გაზიარება:

სხეულის მასის ინდექსის გამომთვლელი

    სმ
    კგ