გაზიარება:

ფიზიოთერაპია

   
   
  მედისონ ჰოლდინგის ფიზიოთერაპიული განყოფილება გთავაზობთ შემდეგ ფიზიოპროცედურებს:
  • გალვანიზაცია და ელექტროფორეზი;
  • დიადინამოთერაპია;
  • ამპლიპულსთერაპია
  • ელექტროსტემულაცია;
  • უმსთერაპია;
  • მაგნიტოთერაპია;
  • სანტიმეტრულტალღოვანი თერაპია;
  • აეროზოლთერაპია;
  • ულტრაბგეროთი თერაპია;
  • ფოტოთერაპია;
  • ინფრაწითელი დასხივება
  • ულტრაიისფერი დასხივება
  • თერმოთერაპია – პარადინოთერაპია;
  • დარსონვალიზაცია