მედისონ ჰოლდინგის ფიზიოთერაპიული განყოფილება გთავაზობთ შემდეგ ფიზიოპროცედურებს:
 • გალვანიზაცია და ელექტროფორეზი;
 • დიადინამოთერაპია;
 • ამპლიპულსთერაპია
 • ელექტროსტემულაცია;
 • უმსთერაპია;
 • მაგნიტოთერაპია;
 • სანტიმეტრულტალღოვანი თერაპია;
 • აეროზოლთერაპია;
 • ულტრაბგეროთი თერაპია;
 • ფოტოთერაპია;
 • ინფრაწითელი დასხივება
 • ულტრაიისფერი დასხივება
 • თერმოთერაპია – პარადინოთერაპია;
 • დარსონვალიზაცია