გაზიარება:

ზაკუტაშვილი ია

    ზაკუტაშვილი ია
    ოჯახის ექიმი უკან