გაზიარება:

ნინო თულაშვილი

    ნინო თულაშვილი
    ოჯახის ექიმი უკან