გაზიარება:

ნატროშვილი/ამისულაშვილი ლია

    ნატროშვილი/ამისულაშვილი ლია
    ოჯახის ექიმი უკან