გაზიარება:

ნატო მისირელი

  ნატო მისირელი
  ოჯახის ექიმი / თერაპევტი უკან

  სამუშაო ადგილი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11.

   

  სახელმწიფო ლიცენზია: ზოგადი პროფილის ექიმი, საოჯახო მედიცინა, შინაგანი სნეულებები.

   

  განათლება: სამედიცინო ინსტიტუტი "მომავლის ექიმი",  სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა ზოგადი პროფილის ექიმი.