გაზიარება:

ნატო ხატიაშვილი

  ნატო ხატიაშვილი
  ექიმი პედიატრი უკან

  სამუშაო ადგილი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11.

   

  სახელმწიფო ლიცენზია: ოჯახის ექიმი და პედიატრია.

   

  განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, პედიატრიის ფაკულტეტი, სპეციალობა პედიატრი.