გაზიარება:

მაია მინდორაშვილი

  მაია მინდორაშვილი
  ოჯახის ექიმი / თერაპევტი უკან

  სამუშაო ადგილი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11.

   

  სახელმწიფო ლიცენზია: შინაგანი მედიცინა და საოჯახო მედიცინა.

   

  განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა სამკურნალო საქმე.