გაზიარება:

გრძელიშვილი ინგა

    გრძელიშვილი ინგა
    ოჯახის ექიმი უკან