გაზიარება:

მარინა ლაზარიაშვილი

  მარინა ლაზარიაშვილი
  ბავშვთა ნევროლოგი უკან

  სამუშაო ადგილი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11.

   

  სახელმწიფო ლიცენზია: ბავშვთა ნევროლოგია.

   

  განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, მედიცინის ფაკულტეტი, სპეციალობა დიპლომირებული მედიკოსი.