გაზიარება:

ლალი მაისურაძე

  ლალი მაისურაძე
  ოჯახის ექიმი / პედიატრი უკან

  სამუშაო ადგილი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11.

   

  სახელმწიფო ლიცენზია: საოჯახო მედიცინა და პედიატრია.

   

  განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, პედიატრიული ფაკულტეტი, სპეციალობა პედიატრი.