გაზიარება:

ლალი ხუსკივაძე

  ლალი ხუსკივაძე
  ოჯახის ექიმი / თერაპევტი უკან

  სამუშაო ადგილი: ვარკეთილი, კალოუბნის 12.

   

  სახელმწიფო ლიცენზია: შინაგანი მედიცინა და საოჯახო მედიცინა.

   

  განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი. ჰიგიენა, სანიტარია, ეპიდემიოლოგიის ფაკულტეტი სპეციალობა ჰიგიენისტი,ეპიდემიოლოგი.