გაზიარება:

ქევხიშვილი ნინო

    ქევხიშვილი ნინო
    ოჯახის ექიმი უკან