გაზიარება:

ქეთევან პატაშური

    ქეთევან პატაშური
    ენდოკრინოლოგი უკან