გაზიარება:

დევნოსაძე მანანა

    დევნოსაძე მანანა
    ოჯახის ექიმი უკან