გაზიარება:

ნინო ანთაძე

  ნინო ანთაძე
  ოჯახის ექიმი / თერაპევტი უკან

  სამუშაო ადგილი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11.

   

  სახელმწიფო ლიცენზია: საოჯახო მედიცინა, შინაგანი მედიცინა, ზოგადი პროფილის ექიმი-მკურნალი.

   

  განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი, სამკურნალო ფაკულტეტი, სპეციალობა ზოგადი პროფილის ექიმი.