ორთოპედია
  • ყველა ტიპის მოსახსნელი და მოუხსნელი პროთეზები,
  • მეტალოკერამიკული, ცირკონოკერამიკული გვირგვინები.
  • ხიდები და დრეკადი მოსახსნელი პროთეზები.
  • ბავშვთა სტომატოლოგია
  • პატარა პაციენტებისთვის სპეციალური გართობა
  • ინდივიდუალური მკურნალობის გეგმის შერჩევა.
  • ფერადი ბჟენების გამოყენება.