ქირურგია
  • კბილების ექსტრაქცია,
  • რთული ოპერაციები ყბა-სახის მიდამოში,
  • იმპლანტაცია.