გაზიარება:

ნონა ჩოფიკაშვილი

    ნონა ჩოფიკაშვილი
    ექიმი რევმატოლოგი უკან