გაზიარება:

ნინო ივანაშვილი

    ნინო ივანაშვილი
    ოჯახის ექიმი უკან