გაზიარება:

ნელი მაღრაძე

  ნელი მაღრაძე
  ფიზიო თერაპევტი უკან

  სამუშაო ადგილი: ვაჟა-ფშაველას გამზ. 83/11.

   

  სახელმწიფო ლიცენზია: კურორტოლოგია და ფიზიოთერაპია.

   

  განათლება: თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი, პედიატრიული ფაკულტეტი, სპეციალობა  პედიატრი.