გაზიარება:

ნანა თერძიშვილი

  ნანა თერძიშვილი
  ექიმი კარდიოლოგი უკან

  სამუშაო ადგილი: მუხიანი, ა.გობრონიძის 27.

   

  სახელმწიფო სერთიფიკატი: კარდიოლოგია.

   

  განათლება: ქ.მოსკოვის ო.მ სეჩენიკოს სახელობის სამედიცინო აკადემია. ფაკულტეტი: ორდინატურა. სპეციალობა: კარდიოლოგია;

   

  ქ.თბილისის სამედიცინო სახელმწიფო აკადემია. ფაკულტეტი: კარდიოლოგი. სპეციალობა: სარეზიდენტო პროგრამა,სასწავლო ციკლები და კლინიკური მოდულები (რეზიდენტურა);

   

  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი. ფაკულტეტი: სამკურნალო. სპეციალობა: ზოგადი პროფილის ექიმი.