გაზიარება:

მერი ცალქალამანიძე

    მერი ცალქალამანიძე
    ოჯახის ექიმი უკან