გაზიარება:

მანაგაძე ქეთო

    მანაგაძე ქეთო
    ოფთალმოლოგი უკან