გაზიარება:

მაისურაძე ლალი

  მაისურაძე ლალი
  ოჯახის ექიმი უკან

  მაისურაძე ლალი

   

  სპეციალობა: ოჯახის ექიმი; პედიატრი

   

  მიღების დღეები (საათები):

   

  ორშაბათი-პარასკევი  -  09:30-17:00

   

  შესვენება    -  13:30-14:00

    

  პროფესიული გამოცდილება:

  იუნონა (ვაკეში) – 2014 წ. ოჯახის ექიმი

   

  განათლება: თბილისის სახ. სამედიცინო ინსტიტუტი 1979-1985 პედიატრია

   

  მიღწევები: 

  • საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო - კურსის დასახელება: ექიმი სპეციალისტი,პედიატრია05.2001
  • საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო -

  ექიმი სპეციალისტი,ოჯახის ექიმი 31.01.2003

  • Georgian Primary Health Care Reform support programme - ტრენინგის დასახელება: Attended and Participated in a Media Workshop focusing on print
  • ჯანმრთელობის დაცვის მართვის ნაციონალური ცენტრის უწყვეტი სამედიცინო განათლების ცენტრი - ოჯახის ექიმთა გადამზადების სასწავლო პროგრამა07.2002
  • MSCI, USAID ,ტუბერკულიოზის ეროვნული ცენტრი. 2-3 მაისი 2006 წ - სერთიფიკატი - მასწავლებლის მზადების პროგრამა საოჯახო მედიცინაში03.2007
  • USAID , CoReform 2009 წლის ივნისი - ტრენინგი: საერთაშორისო კლასიფიკატორი პირველადი ჯანდაცვისთვის(ICPC 2) 2009 წ.
  • კარდიოლოგიური კლინიკა "0გული" 15 -17 დეკემბერი 2012 წ - ტრენინგი: რითმისა და გამტარებლობის დარღვევის კლინიკური დიაგნოსტიკა და მართვის პრინციპები12.2007
  • საქ.მეცნიერთა და სპეციალისტთა ასოციაციის მედიცინის დეპარტამენტი. დაბა ჩაქვი,21-28 ივლისი 2013 წ - სემინარი: თანამედროვე კლინიკური მედიცინა,მიღწევები და უახლესი ტექნოლოგები 2013 წ.
  • THE INTERNATIONAL CONGRESS OF THE GEORGIAN PEDIATRIC ACADEMY - კონგრესი: Georgian Pediatric Academy 1st International Congress06.2015
  • Georgian Pediatric Association. 2015 17-18 April - კონგრესი: Evidence Based Medicine for daily Pediatric Practice04.2015
  • საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია - კონფერენცია: კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები07.2014
  • 27-28 October - კონფერენცია: 2nd South Caucasian Conference on Rare Diseases and Orphan Drugs 28.10.2011
  • საქართველოს ექიმთა პოსტდიპლომური განათლების ასოციაცია - კონფერენცია: კლინიკური პრაქტიკის საერთაშორისო სტანდარტები07.2015
  • საქართველოს რესპირაციული ასოციაცია - კონგრესი: საერთაშორისო კონგრესი05.2016

   

  ენები:

  ფრანგული-კარგი

  რუსული- სრულყოფილი