გაზიარება:

ლალი ხუსკივაძე

    ლალი ხუსკივაძე
    ოჯახის ექიმი უკან