გაზიარება:

კვირიკეიშვილი მარინე

    კვირიკეიშვილი მარინე
    ოჯახის ექიმი უკან