გაზიარება:

ქეთევან ღვედაშვილი

    ქეთევან ღვედაშვილი
    ოჯახის ექიმი უკან