გაზიარება:

ირინე ესაბეკიანი-სააკოვა

    ირინე ესაბეკიანი-სააკოვა
    ოჯახის ექიმი უკან