გაზიარება:

გოცაძე ნელი

    გოცაძე ნელი
    ოჯახის ექიმი უკან