გაზიარება:

ჭანტურია/ლომაძე ქეთევანი

    ჭანტურია/ლომაძე ქეთევანი
    ოტორინოლარინგოლოგი უკან