04ივლ
2018
ფეხით სიარული და ჯანმრთელობა


ფეხით სიარული გაჯანსაღების საუკეთესო საშუალებაა. ადამიანის ორგანიზმის გადაადგილების ეს საშუალება, უმრავლეს შემთხვევაში, დადებითი ხასიათის ძვრებს ავითარებს, ფიზიოლოგიურ ორგანოთა სისტემებში, რაც მათი ფუქციური მდგომარეობის გაუმჯობესებას იწვევს.