ქირურგია
მედისონი ჰოლდინგის  ქირურგიული განყოფილებში შესაძებელია:
  • ქირურგიული, ტრამვატოლოგიურ, ორთოპედიული პაციენტების ამბულატორული მიღება, დიაგნოსტიკა და მკურნალობა.
  • ამბულატორული ოპერაციები - ათერომების, მიომების ამოკვეთა, ჩაზრდილი ფრჩხილის ოპერატიული მკურნალობა,
  • ჭრილობების პირველადი ქირურგიული დამუშავება,
  • აბსცესების, ფლეგმონების, დერმოიდული კისტების პარაპროქტიტის, ფურუნკულების, კარბუნკულების, ჩირქგროვების გახსნა – დრენირება,
  • ტეტანუსის აქტიური იმუნიზაცია,
  • ტრავმატოლოგიური ავადმყოფეების ამბულატორიული მიღება ,გამოკვლევა, მოტეხილობების რეპოზიცია იმობილიზაცია.
    •ორთოპედიული ავადმყოფების ამბულატორული მიღება– ართრიტების მკურნალობა.