მედისონ ჰოლდინგის ლაბორატორიები
მედისონ ჰოლდინგში შემავალი ლუი პასტერისა და ბაქტეოროლოგიური ლაბორატორიები აერთიანებს პროფესიონალი მეცნიერებისა და ექიმების ჯგუფს. მუდმივად ინოვაციური და თანამედროვე ტექნოლოგიები კი უზრუნველყოფს შედეგების სიზუსტეს.