გაზიარება:

ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა

    ლაბორატორიული დიაგნოსტიკა
    მედისონ ჰოლდინგის ლაბორატორიები
    მედისონ ჰოლდინგში შემავალი ლუი პასტერისა და ბაქტეოროლოგიური ლაბორატორიები აერთიანებს პროფესიონალი მეცნიერებისა და ექიმების ჯგუფს. მუდმივად ინოვაციური და თანამედროვე ტექნოლოგიები კი უზრუნველყოფს შედეგების სიზუსტეს.