საოჯახო მედიცინა/პედიატრია
მედისონ ჰოლდინგის საოჯახო მედიცინის სამსახური ახორცილებს, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, პირველად მრავალპროფილურ სამედიცინო მომსახურებას ყველა ასაკისა და სქესის პირთათვის. უწყვეტ და ყოვლისმომცველ სამედიცინო მეთვალყურეობას პაციენტების ჯანმრთელობაზე, მათ სრულფასოვან გამოკვლევას არსებული პრობლემის მიხედვით, სამედიცინო მომსახურების კოორდინირებას სხვა ვიწრო სპეციალისტებთან და ჰოსპიტალურ სექტორთან თანამშრომლობის გზით.
 ოჯახის ექიმი ახორციელებს სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკ-ფაქტორების შეფასებას და მართვას, პაციენტის განათლებას ცხოვრების ჯანსაღი წესისა და დაავადებათა რისკ-ფაქტორების მოდიფიცირების შესახებ, ქრონიკული, კომპლექსური დაავადებების მართვას, რომლებსაც სჭირდებათ მუდმივი მეთვალყურეობა და მედიკამენტური თერაპია (მაგ: არტერიული ჰიპერტენზია, გულის იშემიური დაავადებები) მწვავედ მიმდინარე დაავადებების მართვას, ბინაზე ვიზიტებს სამედიცინო ჩვენების შემთხვევაში, პროფესიულ შემოწმებას საქართველოს კანონმდებლობისა და დამქირავებელის მოთხოვნების მიხედვით.
 პედიატრიული სამსახური ზრუნავს 0-დან 18 წლამდე ასაკის ბავშვთა და მოზარდთა ჯანმრთელობაზე და განვითარებაზე, მწვავე და ქრონიკული დაავადებების მქონე პაციენტების გამოკვლევასა და მართვას, ასაკობრივ იმუნიზაციას, ბავშვთა გლობალური განვითარების შეფასებასა და ხელშეწყობას, საგანმანათლებლო მუშაობას მშობლებთან ბავშვთა ჯანსაღი კვებისა და ცხოვრების წესის შესახებ, ბინაზე პედიატრიულ ვიზიტებს, ახალშობილთა პატრონაჟს.
 

ექიმები