ბაქტეოროლოგიური ლაბორატორია
ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია
გთავაზობთ მრავალი სხვადასხვა სახის გამოკვლევას. პროცესი ჩვენს ლაბორატორიებში სრულად კომპიუტერიზირებულია და აუტომატიზირებული.

ბიოლოგიური სითხეების (პუნქტატები, ექსუდატები, ასციტური, ენდოტრაქეალური ასპირატი და სხვა) ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

განავლის (ფეკალური მასების) გამოკვლევა დისბაქტერიოზზე

განავლის ანალიზი პროტოზოებზე

განავლის ანალიზი უმარტივესებზე

განავლის ანალიზი ჭიის კვერცხებზე (ფეკალიების მიკროსკოპიული გამოკვლევა)

განავლის საერთო ანალიზი

დემოდეკოზის დიაგნოსტირება

ეპიდ ჩამონარეცხის გამოკვლევა

თვალის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

კანის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

ლიქვორის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

მიკოპლაზმა / ურიაპლაზმა

ნახველის ბაქტეოროლოგიური გამოკვლევა

პირის ღრუს ბაქტეოროლოგიური გამოკვლევა (ღრძილის)

საშოს ნაცხის ბაქტეოროლოგიური გამოკვლევა

საშოს ნაცხში B ჯგუფის სტრეპტოკოკის კულტივაცია და მგრძნობელობა

სისხლის განსაზღვრა განავალში

სისხლის კულტივაცია, იდენტიფიკაცია, მგრნობელობა (სტერილობა)

სხვადასხვა მასალის გამოკვლევა CANDIDA -ს ჯგუფის სოკოზე (ანაფხეკი ფრჩხილიდან)

ურეთრის ნაცხის ბაქტეოროლოგიური გამოკვლევა 

ფეკალური მასების გამოკვლევა პათოლოგიურ ფლორაზე (სალმონელა, შიგელა, კამპილობაქტერია და სხვა)

ქირურგიული მასალის გამოკვლევა სტერილობაზე

ყურის ნაცხის ბაქტეოროლოგიური გამოკვლევა 

შარდის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

ცხვირის ლორწოვანიდან აღებული მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

ხახის ნაცხის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა