ბაქტეოროლოგიური ლაბორატორია
ბაქტეოროლოგიური ლაბორატორია


ბაქტერიოლოგიური ლაბორატორია

გთავაზობთ 1000 მდე სახეობის გამოკვლევას. პროცესი ჩვენს ლაბორატორიებში სრულად კომპიუტერიზირებულია და აუტომატიზირებული, რითიც ხერხდება მაღალი ხარისხის შენარჩუნება-კონტროლი და მინიმუმამდეა დაყვანილი შეცდომები.

ლაბორატორიაში კეთდება კლინიკური, იმუნოლოგიური და ბიოქიმიური გამოკვლევების სრული სპექტრი:

• სისხლის საერთო ანალიზი;
ჰემოგლობინი, ფერადობის მაჩვენებელი, ერითროციტები, ლეიკოციტები, ედსი, სისხლის ლეიკოციტალური ფორმულა, თრომბოციტები, სისხლის 
შედედების დრო.
• შარდის საერთო ანალიზი;
სისხლი, ურობილინოგენი, ბილირუბინი, ნიტრიტები, ცილა, გლუკოზა, კეტოსხეულები, ლეიკოციტები, DH, კუთრი ხვ. წონა, ასკორბინისმჟავა, შარდის ნალექის მიკროსკოპული გამოკვლევა;
• სისხლის ჯგუფი და რეზუსი (ექსპრეს-მეთოდი);
• საშოს ნაცხის ბაქტერიოსკოპული გამოკვლევა;
• განავალი (კოპროლოგია, ჭიის კვერცხები);
• სისხლის შედედების დრო;
• პროთრომბინის ინდექსი ;
• INR; 
• aptt - პარციალური თრომბოპლასტინის დრო;
• თრომბინის დრო;
• ფიბრინოგენის კონცენტრაცია;
• გლუკოზის განსაზღვრა შრატში;
• ქოლესტერინის განსაზღვრა შრატში;
• ქოლესტერინის ფრაქციების განსაზღვრა(HDL,trigliceridi,ldl);
• ბილირუბინის განსაზღვრა (საერთო,პირდაპირი);
• ღვიძლის ფუნქციური სინჯების განსაზღვრა (ALT,AST,Ggg);
• ტუტეფოსფატაზა;
• კრეატინინის განსაზღვრა;
• საერთო ცილის განსაზღვრა;
• შარდოვანას განსაზღვრა;
• შარდმჟავას განსაზღვრა;
• ნატრიუმის განსაზღვრა -NA;
• კალიუმის განსაზღვრა-K;
• კალციუმის განსაზღვრა - Ca;
• რკინის განსაზღვრა შრატში Fe;
• გლუკოზირებული ჰემოგლობინის განსაზღვრა;
• TSH -თირეოტროპული ჰორმონი;
• T4-საერთო ტრიიოდთირონინი;
• FT4-თავისუფალი ტრიიოდთირონინი;
• T3 -საერთო თიროქსინი;
• anti-TSH;
• anti-CMVigG (ციტომეგალო ვირუსის ანტისხეულის
განსაზღვრა);
• anti-CMVigM (ციტომეგალო ვირუსის ანტისხეულის განსაზღვრა);
• anti-toxoplasma gondii igG (ტოქსოპლაზმა გონდის ანტისხეულების განსაზღვრა);
• anti-toxoplasma gondii igM (ტოქსოპლაზმა გონდის ანტისხეულების განსაზღვრა);
• anti-clamydia trachomatis igG (ქლამიდია ტრაჰომატის ანტი სხეულის განსაზღვრა);
• anti-clamydia trachomatis igM (ქლამიდია ტრაჰომატის ანტი სხეულის განსაზღვრა);
• anti Hsv igG (მარტივი ჰერპეს ვირუსის განსაზღვრა);
• anti Hsv igM (მარტივი ჰერპეს ვირუსის განსაზღვრა);
• B ჰეპატიტიHBsAg;
• C ჰეპატიტი HCV;
• FT3 თავისუფალი ტრიოდთირონინი;
• RPR (სიფილისის სწრაფი ტესტი);
• HIV (აივ ინფექციის სწრაფი ტესტი შიდსი)