გაზიარება:

კვალიაშვილი იური

    კვალიაშვილი იური
    რენტგენოლოგი უკან