გაზიარება:

სადაზღვევო კომპანიები

  საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამა

  მედისონ ჰოლდინგი ჩართულია საყოველთაო ჯანდაცვის სახელმწიფო პროგრამაში, რაც განსაკუთრებულ პირობებს ქმნის ჩვენი მომხმარებლებისთვის.

  ვრცლად
  იმედი - L

  2016 წლის აპრილიდან სს მედისონ ჰოლდინგის სამივე ფილიალი ემსახურება იმედი L-დაზღვეულებს. მუხიანის ფილიალში დაზღვეულებს ემსახურებათ ორი ოჯახის ექიმი, ხოლო ვარკეთილში 3 ექიმი.

  ირაო

  2016 წლის აგვისტოდან მედისონ ჰოლდინგი ემსახურება საქართველოს რკინიგზის კომპანიაში ირაოს სადაზღვევო კომპანიის მიერ დაზღვეულ პაციენტებს რომელთაც ვარკეთილის ფილიალში ემსახურება ოჯახის ექიმი.

  PSP დაზღვევა

  2016 წლის მარტიდან მედისონ ჰოლდინგის სამივე ფილიალი თანამშრომლობს პსპ დაზღვევასთან. ჩვენს კლინიკაში პსპ დაზღვეულებს ერთი ოჯახის  ექიმი ემსახურებიან