გაზიარება:

ტატულიშვილი სოფიო

    ტატულიშვილი სოფიო
    ოჯახის ექიმი უკან