გაზიარება:

ზაზაშვილი დალი

    ზაზაშვილი დალი
    ოჯახის ექიმი უკან