გაზიარება:

ნინო ბუგიანიშვილი

    ნინო ბუგიანიშვილი
    ოჯახის ექიმი უკან