გაზიარება:

ნატო ხატიაშვილი

    ნატო ხატიაშვილი
    ოჯახის ექიმი უკან