გაზიარება:

ნათია ბიჭაშვილი

    ნათია ბიჭაშვილი
    გინეკოლოგი უკან