გაზიარება:

ნატალია აბუაშვილი

    ნატალია აბუაშვილი
    რენტგენოლოგი უკან