გაზიარება:

მინდორაშვილი მაია

    მინდორაშვილი მაია
    ოჯახის ექიმი უკან