გაზიარება:

მიხეილ კოჭლამაზაშვილი

  მიხეილ კოჭლამაზაშვილი
  უკან

  საბურთალოს ფილიალი

   

  მიხეილ კოჭლამაზაშვილი

   

  სპეციალობა: ექიმი ანგიოლოგი

   

  მიღების დღეები (საათები):

   

  ხუთშაბათი 16:30-18:00

   

  პროფესიული გამოცდილება:

   

  სისხლძარღვთა და გულის ცენტრი - 2004 სისხლძარღვთა ქირურგი

   

   

  განათლება:

   

  თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი - 1996-2002 ფაკულტეტი-სამხედრო სამედიცინო ფაკულტეტი; სპეციალობა-ზოგადი პროფილის სამხედრო ექიმი

   

  მიღწევები: 

   

  საქართველოს შრომის,ჯანმრთელობისდა სოციალური დაცვის სამინისტროს პროფესიული განვითარების საბჭო - სისხლძარღვთა ქირურგია 27.01.2011

   

   

  ენები:  რუსული-სრულყოფილი