გაზიარება:

მედეა მარღიშვილი

    მედეა მარღიშვილი
    ოჯახის ექიმი უკან