გაზიარება:

მამულაშვილი მზია

    მამულაშვილი მზია
    ოჯახის ექიმი უკან