გაზიარება:

მაისურაძე ლალი

    მაისურაძე ლალი
    ოჯახის ექიმი უკან